Pravidla

Pravidla Minecraft serveru EmpaXon.eu

 
§1 Všeobecná pravidla a upozornění serveru
 
 1. Registrací na serveru Empaxon.eu  souhlasíte se všemi pravidly.
 2. Na serveru je zakázáná reklama v jakémkoliv rozsahu 
 3. Hráč má právo na dotazy, týkající se serveru Empaxon.eu 
 4. Při porušení pravidel, se hráč potrestá dle stanovených banovacích pravidel, nebo podle uvážení člena Vedení .
 5. Za jakékoliv obcházení trestu, bude hráči trest navýšen.
 6. Hráč má právo odvolání se proti trestu,  pouze na stránkách EmpaXon.eu - fórum, nebo založením tiketu na Discordu –  v sekci žádosti o unban
 7. Při porušení pravidel (scam/dupe ) na serveru EmpaXon.eu, přijde hráč o veškeré ziskaná peníze ve hře.
 8. A-Team si vyhrazuje práva na změnu pravidel bez upozornění a udání důvodu hráčům.
 9. Všechna data jsou majetkem serveru Empaxon.eu, při neúmyslném, ale i úmyslném poškození či ztrátě, zanikají veškerá práva na náhradu škody pro hráče. 
 10. Je zákázano pojmenovávat se podobně jako člen Admin teamu .
 11. Hráč by měl používat stejný, nebo podobný herní nick na serveru EmpaXon.eu s minecraftem
 12. Je zakázáno nabádat hráče k porušování pravidel                                                            
 13. Na serveru EmpaXon.eu je zakázáno nabádat hráče k jakýmkoliv klávesovým zkratkám, nebo příkazům, které by nevědomky poškodily hráče.
 14. Na serveru  je povoleno psát pouze Češtinou, Slovenštinou a Angličtinou.
 15. Server EmpaXon.eu přísně zakazuje vlastnění několika účtů (nick) pro získávání a nebo obcházení trestů. 
 16. V žádném případě nejste povinni komukoliv dávat vaše přihlašovací ůdaje na EmpaXon.eu a služby související se serverem. Pokud je hráč sdělí osobě a nebo pokud někdo nabourá vaše heslo (ůčet), nemáme odpovědnost za případné škody za bezpečnost účtu odpovídá jeho majitel.
 17. Server EmpaXon.eu neposkytuje žádnou podporu hráčům, kteří nevlastní originální hru v případě ztráty hesla a nebo obsazením nicku hráčem, jenž vlastní originální zakoupenou instalaci hry.
 18. Je přísně zakázáno jakýmkoliv způsobem poškozovat server .
 19. Za nezletilého hráče a jeho činy vždy nese zodpovědnost jeho zákonný zástupce.
 20. Důkaz musí být buď screenshot a nebo video svědek není brán jako důkaz a nebude na něj brán zřetel. 
 21. Hráč je povinen při nalezení chyby, se serverem EmpaXon.eu a službami s ním spojeným, vždy chybu náhlásit Admin teamu. Rovněž je zakázáno dále šířit chybu mezi ostatní hráče.
 22. Pro nahlašování hráčů používejte výhradně služby- discord server a příkaz /report, nikoliv věřejný nebo soukromý chat s členem Admin teamu. 
 23. Hráčům se zakazuje vytvářet podvodné soutěže a služeb se serverem spojenými.
 24. Server zakazuje používání nepovolených modifikací a  hack klientů, jenž by zvýhodnily hráče oproti ostatním. 
 25. Na serveru je zakázáno používání autoclickerů i jiných nastavení myši.
 26. Je přísně zakázáno ničit residence ostatních hráčů a v jejich okolí. 
 27. Pokud zakoupíte přes aukce, nebo příkaz /ah item za přemrštěnou cenu od jiného hráče (například,že dá do aukce více věcí po 10000 a u jednoho 100000), nenesou majitelé a ani členové Admin teamu žádnou zodpovědnost a hráč tím pádem nemá právo na navrácení peněz. 
 28. Jakékoliv obvinění jiného hráče za porušování pravidel,bez pádného důkazu (sceenshot, video), je zakázáno 
 29. Upozorňujeme hráče, že pokud se nepřihlásí na server 1 za měsíc, bude jim automaticky zrušena Res a majitelé a ani členové Admin teamu nenesou žádnou odpovědnost za jejich ztracené věci. Stejně tak se distancujeme od problému pokud dáte jinému hráči oprávnění a on vás okrade, nebo poškodí (zničí) Res. 
 30. Je přísně zakázáno hledat díry v pravidlech a používat je. 

§2 Pravidla pro členy A-teamu 
 
 1. Člen Admin Teamu musí dodržovat veškerá pravidla serveru EmpaXon.eu.
 2. Člen Admin Teamu nemusí trávit na serveru veškerý volný čas.
 3. Člen Admin Teamu je povinen řešit veškeré problémy hráčů.
 4. Člen Admin Teamu je povinen chovat se k hráčům nezaujatě a spravedlivě. 
 5. Člen Admin Teamu nesmí vynášet záležitosti týkající se Admin teamu. 
 6. Člen Admin Teamu nesmí sdělovat hráčům trest jiného hráče. 
 7. Prohřešky člena A-teamu řeší jen pozice jemu nadřízené (Hl.Helper a výše ) 
 8. Členové admin teamu jsou poviní uvést důvod trestu a dodat k němu platný důkaz a zároveň si vedení serveru vyhrazuje právo odepřít hráči přístup na server bez udání důvodu a důkazu.  
 9. Člen Admin Teamu je povinen účastnit se porad, pokud se nebude moci zůčastnit je povinen informovat vedení. 
 10. Platnost důkazu pro člena Admin Teamu je neomezená. 
 11. Člen Admin Teamu si musí důkazy ponechat x dnů od události.
 12. Člen Admin Teamu má oprávnění řešit jen věci ke kterým byl oprávněn. 
 13. Člen Admin Teamu není povinen odpovídat na dotazy co nesouvisí s jeho prací.  
 14. Pravidla Minecraft serveru Empaxon.eu

§3 Všeobecná pravidla Serveru, VIP ranků a plateb
 
 1. Zaplacením VIP, tokenů a dalších výhod přispíváte na rozvoj a chod serveru.
 2. Nejsme propojeni (součástí) se společností Mojang, nákupem výhod souhlasíte s porušením pravidel Mojang.
 3. Nákupem VIP výhod, neznamená, že hráč nemůže být potrestán, dle našich pravidel.
 4. Zakoupením více ranků VIP po sobě, se doba trvání nesčítá.
 5. Zakoupením ranků(výhod), formou SMS, ztrácí hráč nárok na vrácení peněz.
 6.  Zakoupením ranků(výhod), formou PayPal, ztrácí hráč nárok na vrácení peněz. Pokusem o zpětné vyplacaní se trestá hráč permanentním bannem.
 7. Porušením pravidel máme právo hráči na odebrání výhod, stejně tak při ukončení serveru EmpaXon.eu
 8. Po odsouhlasení a provedení plateb souhlasíte s pravidly serveru.
 9. Vyhrazujeme si právo na změnu ranků, obsahu vote truhel a kurzu tokenů.
 10. Server nenese odpovědnost a neručí za špatně napsané SMS.
 11. Přenášení VIP ranků z ůčtu na jiný nelze, vyjímkou pouze při změně nicku (originál účet minecraft) a nebo při špatně zadané SMS.
 12. Reklamace budou akceptovány pouze přes fóra a nebo discord server.
 13. Otevření vote truhel není považováno za hazard, hráči je zaručena výhra, odpovídající cenám kíčů.
 14. Za nakládání s herní měnou hráčem, kterou si zakoupil nenese server žádnou odpovědnost.
 15. Povinností každého hráče je zajištění dostatečného místa v inventáři, před otevřením vote truhli.
 16. Při nákupu tokenů, VIP ranků je hráč povinen být připojen na serveru, ohledně jejich bezpečnému připsání na ůčet.

§4 Všeobecná pravidla serveru na fóru
 
 1. Podle obsahu si zvolíte kategorii na fóru, prosíme pište do příslušné kategorie.
 2. Je zakázáno jakékoliv nevhodné, neslušné, vulgární, rasistické, úchylné a neestetické chování a vyjádřování jakýmkoliv způsobem.
 3. Zákaz zákládat nevhodné tikety ve všech kategoriích
 4. Zákaz odesílat nápady, pokud ti není nápad.
 5. Zákaz spamu v chatech.
 6. Zákaz spamu bota.
 7. Zákaz spamu v nápadech a stejně tak i v nahlašování hráčů.
 8. Admin team má vyhrazen čas 3 hodiny na vyřešní vašich problémů (#podpora).
 9. Vaše nápady i pokud se libí ostaním hráčům nemusí být automaticky přidány,  vždy záleží na shválení majitelů serveru.
 10. Zákaz používání v hlasových kanálech nevhodných zvuků a měničů hlasu.
 11. Zákaz vytvářet tikety, které se netýkají vašeho problému
 12. S VIP rankem je možnost propojit se se serverem discordu, za pomocí odkazu v #bot.