Update Changelog 28.3.2021
Téma založil _Vojtas_

Changelog 28.3.2021

MINECRAFT

Upraven playtime plugin - Změněn formát času ze dní na hodiny

 Přidán čas a datum do scoreboardu

Přidán počet killů do scoreboardu • Přidán počet hlasů do scoreboardu

 Přidán odkaz na web do scoreboardu

 Přidáno zobrazení informací o hráči po najetí kurzorem na hráčův nick v chatu • Odebrána IP serveru ze scoreboardu

Před 4 měsíciPoslední úprava: před 4 měsíci